Çevre Politikamız

Ulusal / uluslararası normları ve yasal şartları uygulamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikalarına uyum göstermek ve dolayısı ile çevre dostu bir üretim politikası ile sektörde fark oluşturmak ve örnek olmaktır.

Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak, çevreye duyarlı ham madde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirmeyi amaçlamaktır.


Personelimizde, güvenlik ve çevre bilincinin geliştirilmesi; kalite, iş güvenliği ve çevre yönetimini en doğru şekilde bilgilendirmeler ile aktarılması hedeflenmektedir.